ประวัติการได้รับรางวัล แสดงย้อนหลังเพียง 30 วัน

เลขที่อ้างอิง
วัน/เวลา
รายการ & รายละเอียด

 • ไม่พบข้อมูล

 • {{ item.WT_ID }}
  {{ item.CREATE_DATE }} น.
  ใช้ {{item.WHEEL_PRICE}} McPoint ในการหมุนวงล้อ
  ใช้ {{item.WHEEL_PRICE}} การ์ดเงิน ในการหมุนวงล้อ
  ใช้ {{item.WHEEL_PRICE}} การ์ดทอง ในการหมุนวงล้อ
  ได้รับ {{item.RESULT_WR_AMT}} เครดิต ได้รับ {{item.RESULT_WR_NAME}} จำนวน {{item.RESULT_WR_AMT}} ได้รับ {{item.RESULT_WR_AMT}} McPoint คุณไม่ได้รับรางวัล

Loading...