ข้อมูลผู้ใช้

 • รหัสผู้ใช้งาน
  {{ items.Tel }}
 • ไอดีไลน์
  {{ items.IDLine }}
 • วันที่เป็นสมาชิก
  {{ items.CreateDate }}
 • ธนาคาร
  {{ items.Bank }}
 • ชื่อบัญชี
  {{ items.AccName }}
 • เลขที่บัญชี
  {{ items.AccNo }}

Loading...